Hur reagerar investerare på nyheter omproduktåterkallelse inom bilindustrin?
: En eventstudie på bilindustrins aktörer

 • Jens Hellberg
 • Lukas Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I takt med att teknologin i nytillverkade bilar blir allt mer avancerad, ökar också antalet produktåterkallelserinom bilindustrin till följd av defekta komponenter. En produktåterkallelse ger upphov till enkostnadsökning för det berörda företaget och bör således ge en negativ effekt på aktiekursen, närmarknadsaktörer tar del av informationen. Det är inom bilindustrin vanligt att biltillverkande företagkontrakterar ut tillverkningen av fordonens komponenter. Den upptrappade outsourcingen frambringarfrågan om vilken part som ska ansvara för återkallelsens kostnader. Studien undersöker med hjälp aveventstudier och hypotesprövningar hur produktionsledets olika aktörer påverkas av information om enåterkallelse inom bilindustrin? Studien har valt ut 39 händelser när ett biltillverkande företag tvingas attåterkalla bilmodeller. Uppsatsens resultat visade att produktionsledets olika aktörer inte påverkas avinformation om en återkallelse, därmed gick det inte heller påvisa att komponenttillverkare drabbashårdare än biltillverkare av en återkallelse. Studiens resultat visade heller inget positivt samband mellanmarknadsreaktionen beroende på återkallelsens storlek, felorsak eller tidpunkten för tillkännagivandet.

  Tilldelningsdatum2020-juli-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Martin Abrahamson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • kapitalmarknadsreaktioner
  • produktåterkallelse
  • eventstudie
  • bilindustri
  • komponenttillverkare
  • kontraktsteori

  Citera det här

  '