Hur reagerar Stockholms-börsen på den amerikanska centralbankens räntebesked?
: En eventstudie som undersöker hur Feds räntebesked påverkar utvecklingen på den svenska aktiemarknaden

 • Robin Gustafsson
 • Marvin Lundström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna uppsats har studerat reaktionen mellan Stockholmsbörsen och Feds räntebeskedsannonseringar. Tidigare forskning visar ett negativt samband mellan S&P 500 och Feds styrränta. Svenska studier fann inga samband mellan Stockholmsbörsen och Riksbankens styrränta. Famas effektiva marknadshypotes och spillover-effekten har använts som utgångspunkt i denna undersökning. Den metod som använts är en eventstudie som visar Stockholmsbörsens reaktion på Feds räntebesked och samband mellan OMXSPI och S&P 500. Det samlades in data för Feds räntebesked och indexkurser för OMXSPI och S&P 500 för 23 år (2000–2022). t-test (One Sample t-test) och korrelationsanalys har använts för att testa hypoteser och besvara studiens syfte och forskningsfråga. Undersökningen uppvisade statistiskt signifikanta resultat mellan OMXSPI och Feds räntebeskedsannonseringar vid oförändrad styrränta. Börsen sjunker i genomsnitt med -0,27 procent när Fed lämnat styrräntan oförändrad. Studien uppvisade även statistiskt signifikanta resultat mellan utvecklingen på OMXSPI och S&P 500. Det fanns ett positivt samband mellan svenska aktiemarknaden och amerikanska aktiemarknaden under den studerade perioden.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Emil Numminen (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Nationalekonomi (50201)

Nyckelord

 • Penningpolitik
 • Fed
 • styrränta
 • marknadseffektivitet
 • spillover-effekt
 • marknadsreaktion
 • eventstudie
 • OMXSPI

Citera det här

'