Hur resonerar auktoriserade revisorer kring incitament?

 • Dana El-Chami
 • Aris Eleftheriou

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Incitament är ett verktyg för att motivera anställda till att prestera. Revisionsbyråer lägger upp incitament för att motivera revisorerna till att öka revisionsprestationen för att uppnå organisationens mål och bidra till byråns framgång. Det finns två typer av incitament, monetära och icke-monetära.

  Det finns mycket forskning som nämner att incitament är något positivt som är till för motivation, vilket leder till bättre prestation. Samtidigt finns det en del forskning om att incitament kan leda till negativa effekter genom exempelvis psykologisk börda. För att få en annan infallsvinkel på detta ämne har syftet med denna studie varit att skapa förståelse för hur auktoriserade revisorer i stora revisionsbyråer resonerar kring incitament.

  I denna studie utgår vi från en kvalitativ undersökning som bygger på en abduktiv ansats eftersom att vi vill skapa förståelse kring vår forskningsfråga. För att komma fram till hur auktoriserade revisorer i stora byråer resonerar kring incitament har vi genomfört intervjuer med tre av de fyra Big 4 byråerna. Vi har genomfört åtta intervjuer, genom dels face to face intervjuer, dels telefonintervjuer.

  Studien visar att revisorer anser att incitament är något som är positivt och driver revisorerna till att prestera. Resultatet av denna studie har även visat att revisorerna anser att de icke-monetära incitamenten är viktigare än de monetära incitamenten. Något som upplevs negativt med incitament är att det skapar ett själviskt beteende då man lägger mer fokus på incitamentrelaterade uppdrag och minskar fokus på övriga uppdrag. Detta drabbar kontoret då målen inte blir lika bra uppnådda. Studien visade även att auktoriserade revisorer som har mer erfarenhet och mer ansvar tenderar att ta de icke-monetära incitamenten för givna än vad mindre erfarna auktoriserade revisorer gör.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Alvehus (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • incitament
  • auktoriserade revisorer
  • big 4
  • monetära
  • icke-monetära

  Citera det här

  '