Hur ser ett hjärta ut?

 • Ingrid Ternrud

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien genomfördes som en laboration i biologi i tre åttondeklasser med totalt 42 elever. Elevernas skriftliga svar på frågor i anslutning till laborationen utvärderades med en utvecklad SOLO-taxonomi. Under laborationen observerades sex elever och anteckningar av deras samtal utvärderades också i den utvecklade SOLO-taxonomin. Efter laborationen intervjuades 17 elever. Resultatet av analysen av elevernas skriftliga svar visar att flickorna har tilldelats högre nivåer på sina svar och att de använt fler ord i svaren. Flickorna har fler svar på den högsta nivån och färre svar på den lägsta. Flickornas bättre resultat motsvaras av flickors högre betyg i den svenska grundskolan. I internationella undersökningar har flickor överlag sämre resultat än pojkar i naturvetenskapliga ämnen. Inom de naturvetenskapliga ämnena har flickorna bäst resultat i biologi.

  Eleverna som observerades hade oftast konkreta samtal om moment i laborationen. Vid intervjun uppgav eleverna att de uppskattade laborationer främst för att de bidrar till variation i skolarbetet. Av de intervjuade eleverna hade dubbel så många flickor som pojkar bett om hjälp under laborationen. Uppsatsen diskuterar om det finns ett elevperspektiv och lärareperspektiv på fördelarna med laborationer och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '