Hur ser män och kvinnor med olika etnisk bakgrund på sig själva? En studie av unga arbetslösa individers självkänsla

 • Anna Bauer

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie undersöker självkänslan hos 81 arbetslösa unga kvinnor och män med olika etnisk bakgrund. Syftet är att undersöka om självkänslan hos arbetslösa ungdomar skiljer sig från den hos icke- arbetslösa (arbetande och studerande) ungdomar. Tidigare forskning belyser arbetslöshetens negativa psykologiska konsekvenser för individens välbefinnande och självkänsla. Respondenternas ålder är 19- 25 år och har svensk respektive utländsk bakgrund där sistnämnda syftar både på första- och andragenerationsinvandrare. Två mätinstrument används: Rosenbergs Self- esteem scale och Irhammars ”Som jag ser mig själv”. I jämförelse med normeringsgruppen (icke- arbetslösa) hade denna studies respondenter lägre självkänsla. Individer med utländsk bakgrund hade bättre självkänsla än individer med svensk bakgrund. Ingen skillnad kunde påvisas mellan könen med avseende på självkänsla. Beroende på hur individen betraktar självkänsla så behöver inte arbetslöshet leda till sämre självkänsla. En brist på undersökningar finns som behandlar självkänsla och etnicitet, i synnerhet bland arbetslösa individer.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '