Hur sjuksköterskor på Sri Lanka arbetar och beskriver trycksårsprevention

 • Linda Duckert
 • Emelie Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Trycksår är en vanligt förekommande komplikation i samband med sjukdom och därpå följande vård och behandling. De flesta trycksår går att förebygga genom primär prevention. Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskor på Sri Lanka uppfattar och bedömer trycksår samt beskriver trycksårsprevention. Metod: Studien bygger på 8 semistrukturerade intervjuer med srilankesiska BSc-studerande sjuksköterskor. Insamlad data analyserades genom innehållsanalys. Resultatet visade tre huvudfynd; att mätinstrument inte används för att riskbedömma patienter, hur preventiv omvårdnad utförs samt anhörigas delaktighet i basal omvårdnad. Slutsats: För att ge alla patienter bästa möjliga vård bör sjuksköterskor ständigt hålla sig uppdaterade med senaste evidensbaserad forskning.

  Tilldelningsdatum2007-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '