Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

 • Johanna Ifwarsson
 • Helena Wendel

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om en god lärmiljö och en skola för alla.

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad några pedagoger anser om en god lärmiljö och en skola för alla och hur dom arbetar för att uppnå det. För att få svar på dessa frågor, läste vi litteratur som var relevant för ämnet och intervjuade pedagoger ute i verksamheten.

  Vi använde oss av intervjumetoden, när vi ställde frågorna till pedagogerna. De vi intervjuade var två rektorer, sex pedagoger, en speciallärare och en specialpedagog. Vi tog kontakt med pedagogerna och förklarade frågorna och syftet med uppsatsen. Vid nästa steg genomförde vi intervjuerna. Sedan analyserade vi undersökningen och tog fasta på det som var relevant utifrån vår uppsats.

  Resultatet av vår uppsats blev att pedagogerna utgår ifrån att skapa en god lärmiljö och en skola för alla, där de försöker anpassa undervisningen efter varje elev. Tack vare våra intervjuer och litteraturen har vi fått fram exempel på vad en god lärmiljö är och hur man kan skapa en skola för alla.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '