Hur sov du i natt?
: En litteraturöversikt ur patientens perspektiv

  • Marie-Therese Hansson
  • Fredrik Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sömn är ett av våra mest grundläggande behov. Mindre än 6 timmar sömn per dygn kanleda till inflammation, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer och depression. För att kunna somna krävs blandannat en ljus och ljudnivå som är acceptabel för patienten. Att skapa förutsättningar för patienter attsova är en viktig del i det personcentrerade arbete sjuksköterskor utför, vilket kan vara en utmaning attskapa på sjukhus. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på sjukhus.Metod: Med en allmän litteraturöversikt skapas en överblick över hur kunskapsläget ser ut idag.Kvantitativa och kvalitativa artiklar användes och därmed gavs en bild över patienters upplevelse viabeprövade mätinstrument samt individuella berättelser genom intervjuer.Resultat: Patienters sömn är ofta bristfällig på sjukhus. Mest prevalenta faktorer som framkom var ljud,ljus och omvårdnadsinterventioner som utfördes under natten. Diskussion: Vårdpersonal behöversträva efter att förbättra patienters sömn på sjukhus. Sömn är en förutsättning för hälsa och välmående.Enkla interventioner som vårdpersonal kan göra är att aktivt erbjuda sovmask och öronproppar, samt attnattetid aktivt beakta på ljudnivån för att minska störning för patienterna.

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareSusanne Lindskov (Handledare) & Pernilla Garmy (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sömn
  • patient
  • perspektiv
  • sjukhus
  • faktorer.

Citera det här

'