Hur stress påverkar elevers lärande – och vad vi som pedagoger kan göra för att förebygga stressen

 • Jenny Berg
 • Lena Hörman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Stress är ett ämne som är aktuellt. Vi har valt belysa ämnet ur elevernas och pedagogernas synvinkel. Vi vill undersöka hur stress påverkar elevernas lärande i skolan och hur vi som pedagoger kan förebygga detta. Uppsatsen innehåller fakta om tidigare forskning, bidragande orsaker och förebyggande arbete. Metoden vi har använt oss av i litteraturdelen är facklitteratur och forskning inom området. Metoden vi använt oss av i den empiriska delen är kvalitativa intervjuer av pedagoger och elever för att se om våra resultat stämmer med teorin. Det vi fann var att det finns vissa kopplingar mellan forskning och vår undersökning. Vi upptäckte också att våra resultat i vissa avseenden ser bättre ut än forskningen visat. Tidigare forskning visade att matsituationen och idrotten är situationer där man kan uppleva stress, men detta fann vi inte stämde överens med vår undersökning. Däremot så var stora grupper och tidsbrist situationer där man behöver förebyggande åtgärder.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '