Hur surfplattan används i fritidshemmet
: en observationsstudie om surfplattans användning

 • Oscar Jacobsson
 • Rickard Santesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie har undersökt hur barnen använder surfplattan i det sociala samspelet, på fritidshemmen. Syftet med studien har varit att observera hur barnen använder surfplattorna i det sociala samspelet, samt hur pedagogerna ser på användandet av surfplattan. Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskjis socio­kulturella perspektiv, där grunden är barnens lärande i det sociala samspelet. Studien har genomförts på två olika fritidshem, där vi använt två kvalitativa metoder, nämligen observationer och in­tervjuer.

  I resultatet framkom det att surfplattan använts i det sociala samspelet för att främja social kompetens och som ett verktyg för att skapa nya gruppsammansättningar, hur barn som inte interagerar i vanliga fall hittar något gemensamt tack vare surfplattan.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenniger (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • surfplatta
  • ipad
  • fritidshem
  • fritidsklubb
  • ikt
  • applikation
  • socialt samspel

  Citera det här

  '