Hur tänker yngre skolbarn om en process i naturen? - vad händer med löven på marken?

 • Daniel Berlin
 • Camilla Höghjelm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där syftet är att undersöka barns tankar kring nedbrytningsprocessen i naturen. Det är även att ta reda på hur barns föreställningar påverkas genom medverkan av praktiska nedbrytningsexperiment. Undersökningsgruppen består av 24 barn från klass två och klass fyrafem. Vi har intervjuat varje barn vid två tillfällen. Mellan intervjutillfällena har barnen varit med om tre olika nedbrytningsexperiment. Barnens utsagor är kategoriserade från A-E. A representerar utsagor med ett vidare begrepp till skillnad från E där svaren är mer preciserade.

  Utifrån de båda intervjuerna har vi sett att barnen baserar sina förställningar utifrån sina tidigare erfarenheter. Genom medverkan av experimenten har barnen ändrat sina uppfattningar. Många barn har annamat en mer preciserad kategori, då andra intervjun genomfördes. Vi har sett att en del barn inte påverkades av experimenten och därför stannade kvar i samma kategori. Ett fåtal barn har annamat en lägre kategoriseringsbokstav.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '