Hur tillämpningen av IFRS har påverkat stora svenska företag

 • Amir Khider
 • Bruno Rydhagen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

År 2002 antogs IFRS av Europaparlamentet officiellt. Detta ledde till att det från år 2005 blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag inom EU att framställa sina finansiella rapporter enligt IFRS. Europaparlamentet grundade beslutet på den ökade globaliseringen och för att man ville öka jämförbarheten av årsredovisningar mellan länder. Detta skulle i sin tur leda till en ökad internationell handel mellan olika länder och underlätta internationella investeringar. Syftet med denna undersökning är att redogöra för hur den obligatoriska tillämpningen av IFRS som infördes 2005 påverkat resultat- och balansrapporten hos börsnoterade svenska företag. I undersökningen görs en jämförelse av finansiella rapporter för två år innan (år 2003–2004) och efter (år 2005–2006) appliceringen av IFRS. Undersökningen fokuserar på tre beroende variabler: resultatet, eget kapital och skuldkostnad som finns i resultat- och balansrapporten. De 30 största företagen valdes på Stockholmsbörsen inom kategorin “Large Cap Stockholm” och var urvalet för datainsamlingen. Det empiriska materialet är sekundärdata eftersom siffrorna hämtades från de valda företagens publicerade finansiella rapporter. Undersökningens resultat påvisar att tillämpningen av IFRS har påverkat svenska stora företags nyckeltal, eget kapital, skuldkostnad och resultat.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • IFRS implementering
 • IFRS EU
 • obligatorisk IFRS
 • skuldkostnad
 • resultat
 • eget kapital

Citera det här

'