Hur tolkar förskolebarn genus i en könsneutral barnbok?

 • Pernilla Borgström
 • Veronika Nilsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkningar och uppfattningar av den könsneutrala boken Kivi och monsterhund. Vår undersökning grundade sig i boken Kivi och monsterhunden som är den första Svenska könsneutrala barnboken som utkom januari 2012.Med hjälp utav kvalitativa intervjuer ville vi se hur barnen tolkade karaktären utifrån ett genusperspektiv. Vår teoretiska bakgrund ligger i det sociokulturella perspektivet sett utifrån ett genusperspektiv.Resultatet visar att barnens sätt att tänka var realistiskt, och kopplas till tidigare erfarenheter. Majoriteten av undersökningsgruppen ansåg genom bara att höra sagan att huvudkaraktären var en pojke. Det framgick aldrig varför barnen tolkade sagan som de gjorde.När de intervjuade väl fick se den diskuterade litteraturen stod de fortfarande fast vid att karaktären var en pojke, medan de som svarat på annat vis ändrade de sig till pojke.

  Tilldelningsdatum2013-mars-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn- Elise Persson (Handledare) & Eva Davidsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Genusstudier (50902)

  Nyckelord

  • barnlitteratur
  • genus
  • hen
  • könsroller
  • könsneutral barnbokskaraktär
  • könsmönster

  Citera det här

  '