Hur uppfattar elever mobbning? - en kvalitativ studie i årskurs 3 och 7

 • Emma Thorén
 • Andrea Bilacz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi vill med vår uppsats ta reda på om vad mobbning egentligen är, hur den uppkommer, vad som kännetecknar mobbare, mobboffer och medlöpare samt hur man kan förebygga och åtgärda mobbning.

  Vårt syfte med uppsatsen är också att ta reda på hur elever uppfattar mobbning. Anledningen till att vi valt att skriva om mobbning är vi vill få ökad kunskap om detta inför vår kommande yrkesroll och vi anser att elever har en viktig roll i arbetet mot mobbning.

  I uppsatsen tar vi del av hur litteraturen beskriver mobbning och vi gör en undersökning genom kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 3 och 7. Det vi får ta del av kopplar vi till vårt resultat.

  Undersökningens resultat påvisar att elever definierar mobbning som att det är när flera elever retas eller slår en elev och att detta sker ofta. Eleverna tycker också att mobbning förebyggs genom ökad kunskap och information om mobbning, ett bra rastvaktssystem och mobbningsgrupper i alla åldersgrupper. De anser också att mobbning kan åtgärdas genom samtal med elever, lärare, rektor och föräldrar.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '