Hur uppfattar förskollärare fysisk aktivitet och motorisk träning i förskolan
: En intervjustudie med nio förskollärare

 • Ann Hemborg
 • Rebecca Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärarna uppfattar fysisk aktivitet i förskolan samt vilken kompetens de känner att de har när de leder rörelsepass med barn. För att undersöka detta använde vi oss av intervjuer som metod. För att få studien besvarad intervjuades 9 stycken förskollärare utifrån tre förskolor. I studien resultat framgick det att samtliga förskollärare tyckte att den fysiska aktiviteten är viktig och den behöver vara allsidig då den ligger till grund för ett livslångt lärande. Samt att förskollärarna uttryckte att det är viktigt att barnen rör sig, det framkom även att i samtliga förskolor förekommer 1 planerat rörelsepass i veckan där 8 av 9 förskollärare kände sig kompetenta att hålla i. Det visade sig även att barns rörelse skedde mest i deras fria lek eller spontana aktiviteter utifrån barnens intresse.

Tilldelningsdatum2019-feb.-04
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • förskollärarens uppfattning
 • fysisk aktivitet
 • förskola
 • motorik
 • gymnastik-/idrottshall
 • fotbollsplan
 • skog

Citera det här

'