Hur upplever elever skolans religionsundervisning?
: Yngre elevers upplevelse av ämnet religionskunskap

  • Emmie Dahlqvist
  • Jenny Westbacke

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Ottosson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Yngre barn
  • religion
  • religionsundervisning
  • värdegrund
  • stereotypisk

Citera det här

'