Hur upplevs kontrollbesök av livsmedelsinspektörer och restaurangägare?

 • Elisabeth Colleen
 • Jimmy Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenternas hälsa genom att se till att livsmedlen är säkra, syftet innefattar också konsumenternas rätt till informationen om de livsmedel de väljer. I Sverige finns det idag flera olika åsikter om hur kontrollbesök upplevs och uppfattas. En del av åsikterna som företagarna har går isär om hur kontrollpersonerna arbetar, en åsikt är att man numera arbetar åt samma riktning än vad man gjorde förr. Det finns även de som anser att kontrollpersonerna kan verka lite som gratiskonsulter medan andra tycker att de är alldeles för komplicerade och byråkratiska. Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur kontrollbesök uppfattas av livsmedelsinspektörer respektive av restaurangägare, samt hur kommunikationen mellan dessa två uppfattas. Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ metod som kännetecknas av att forskaren genom intervjuer och liknande försöker förstå hur individer upplever sig själv och sin tillvaro. Utav våra kvalitativa intervjuer fick vi fram data som sedan transkriberades och bearbetades, här framkom sedan olika teman, hur kontrollbesök upplevs, positiva och negativa erfarenheter av kontrollbesök, förväntningar, problem samt den nya lagen och det nya avgiftssystemet. Utav resultaten kan man se att restaurangägarna har en blandad inställning till inspektörerna och deras kontrollbesök. Man kan tydligt se från både inspektörerna och restaurangägarna att kontrollbesöken uppfattas positivare nu än vad de gjorde för ett par år sen. I resultatet ser vi att samtliga restaurangägare anser att det krävs för mycket dokumentation gentemot tiden de har till förfogande. Vi ser även att restaurangägarna ibland kan tycka att inspektörerna ”sätter prickar” på små onödiga ting i stället för att fokusera på de större och viktigare sakerna.

  Tilldelningsdatum2007-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '