Hur uppnås kunskapskraven i naturvetenskap för årskurs tre?
: En kvalitativ undersökning av hur läraren arbetar för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i naturvetenskap för årskurs tre.

 • Sandra Lindau
 • Åse Karlsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  I uppsatsen kommer läsaren att få ta del av hur läraren arbetar för att uppnå kunskapskraven i Lgr11. Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur läraren arbetar för att eleverna ska uppnå kunskapskraven i naturvetenskap för årskurs tre. Vi vill sätta oss in i lärarens situation och hur läraren känner för denna uppgift. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med 12 verksamma lärare i årskurs ett till tre på olika skolor. Huvudresultatet av vår undersökning visar tydligt att flertalet av lärarna som vi intervjuade kände av en osäkerhet inför naturvetenskapsundervisningen. Dessutom visade det sig att samtliga intervjuade lärare använde sig av en mängd olika hjälpmedel och metoder för att kunna variera sin undervisning, främst av utomhuspedagogik samt experiment. Timtalet varierade stort mellan de olika lärarna, allt från endast 30 min till tre timmar i veckan. Sammanfattningsvis efter slutförd undersökning, kan vi se att huvudresultatet är att naturvetenskapen är ett orosmoment för många lärare i grundskolans tidiga årskurser.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Pernilla Granklint Enochson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • naturvetenskap
  • na
  • metod
  • hjälpmedel
  • kunskapskrav
  • lärarens osäkerhet
  • fortbildning

  Citera det här

  '