Husvapnet
: En undersökning av hur två av karaktärerna och deras relation framställs i romanen Husvapnet

 • Linda Petersson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur karaktärerna Harald och Claudia framställs samt hur deras förhållande till varandra karakteriseras i romanen Husvapnet. Med hjälp av olika karaktärsindikatorer analyseras Haralds och Claudias inre och yttre samt deras handlingar och den miljö de befinner sig i. Undersökningen redogör även för vem det är som karakteriserar. Undersökningen har genomförts genom en närläsning av olika avsnitt i romanen där de två ovan nämnda karaktärer förekommer.

   

  Undersökningen visar på att Claudia är en kvinna som i och med sonens brott hamnar på de svartas sida. Claudia rannsakar sig själv, sina liberala tankar, sitt moderskap, förhållandet till maken Harald och till den gud hon inte tror på. Harald får även han omvärdera sina åsikter och principer när sonen åtalas för mord vilket leder honom till ett ifrågasättande av den gud han alltid trott på. Makarna har olika sätt att bearbeta det som har hänt vilket gör att det uppstår slitningar i deras äktenskap. Det som förenar dem är kärleken till sonen Duncan och deras skeptiska inställning gentemot den svarta advokaten. Det som skiljer dem mest åt religionsfrågan och skuldfrågan då båda vill ha ett svar på vem som bär skulden till att Duncan i vuxen ålder har tagit ett liv.

  Tilldelningsdatum2011-juli-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • husvapnet
  • karaktärer
  • karaktärsindikatorer

  Citera det här

  '