I sista minuten
: Design för att stödja vuxna med ADHD vid tidsplanering och utförande av vardagssysslor

 • Cornelia Bomsjö
 • Emilia Sini

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Forskning inom informatikområdet som berör användare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och handledsburna hjälpmedel inkluderar primärt barn, trots att även vuxna lever med denna typ av diagnoser. ADHD är en sådan funktionsnedsättning, vilket kan innebära utmaningar som leder till konsekvenser över flera områden i livet. Då fåtalet studier inom området involverar vuxna med ADHD, ämnade studien att involvera sju vuxna deltagare med ADHD i ett explorativt designarbete. Studien undersökte hur ett handledsburet digitalt hjälpmedel kan utformas med kvaliteter som stödjer vuxna med ADHD vid tidsplanering och utförande av vardagssysslor. Studien syftar till att skapa kunskap och förståelse kring målgruppen, samt undersöka behov och begränsningar utifrån målgruppens funktionsnedsättning. Studien innefattar kvalitativ designforskning som utgjordes av litteratursökningar, djupintervjuer, skissarbete, fokusgrupp och designvärdering. Det empiriska materialet från metoderna ledde studien mot identifierade kvaliteter: stöd i genomförande, stöd i tidsbedömning, anpassade notifikationer, kompletterande feedback, individuella anpassningar, direktåtkomst och visuell överblick. Kvaliteterna presenteras med tillhörande gestaltningsförslag för ett handledsburet digitalt hjälpmedel med fokus på utseende och funktion i syfte att konkretisera kvaliteterna. Studien genererade slutsatser som: målgruppen är i behov av ett stöd i genomförande; målgruppen stödjs av kompletterande notifiering som är mindre störande; individuella anpassningar är en förutsättning för bibehållen motivation; ett lättåtkomligt system minskar risken för missade eller undvikande av uppgifter.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMårten Pettersson (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • ADHD
 • Digitalt hjälpmedel
 • Taktil stimulering
 • Tidsplanering
 • Handledsburna artefakter

Citera det här

'