I sjuksköterskans händer
: om patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar

 • Camilla Hindorf
 • Malin Tillgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Trycket på svenska akutmottagningar har ökat de senaste åren med fler sökande och längre väntetider. Patienter som söker vård kan uppleva en bristande tillfredställelse. För att uppnå god patienttillfredsställelse är en avgörande faktor förhållandet mellan sjuksköterskan och personen som får vård. Patienttillfredsställelse beskrivs som ett resultat av interaktionen mellan förväntningen på omvårdnaden och upplevelsen av omvårdnaden som erhållits. Omvårdnad innebär bland annat att bry sig om, engagera sig och vara öppen för andra för att kunna förstå deras situation. Syfte: Att belysa patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar ur ett omvårdnadsperspektiv. Metod: Litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Studiens resultat visar att få information, bli delaktig, känna trygghet och uppleva förtroendefulla relationer ökar patienttillfredsställelsen och att sjuksköterskan har en betydande roll i patienternas upplevelse. Det visar även att patienterna upplever en oviss väntan och att vara i beroendeställning till sjuksköterskan. Slutsats: För att öka patienttillfredsställelsen kan införandet av personcentrerad vård och KASAM göra skillnad. Även omvårdnadshandledning och reflektion kan öka medvetenheten hos sjuksköterskan där patienten är en unik person med unika upplevelser.

  Tilldelningsdatum2016-dec.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Bjerström (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • patienttillfredsställelse
  • omvårdnad
  • sverige
  • akutmottagningar

  Citera det här

  '