I skuggan av flaskan – Vad kan förskolan och socialförvaltningen ge för hjälp till barn i familjer med missbruksproblematik?

 • Charlotta Christensson
 • Diana Necovska

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att som barn leva i skuggan av flaskan där ens föräldrar missbrukar alkohol kan leda till svårigheter för barnen. Här kan förskolan vara av stor betydelse för barnen, att någon uppmärksammar dem och ger den stöttning och trygghet de kan behöva. Förskolan har också en skyldighet att kontakta socialförvaltningen när de misstänker att ett barn inte mår bra på grund av sina föräldrars missbruk.

  Vårt syfte var att undersöka hur förskolan går tillväga för att hjälpa de barn som lever i alkoholfamiljer med missbruksproblematik och om det förekommer något samarbete mellan förskola och socialförvaltning, samt hur barnen i familjer med missbruksproblematik kan påverkas av sina föräldrars missbruk. För att nå vårt resultat använde vi oss av kvalitativ undersökning med halvstrukturerade frågor. Resultatet av vår undersökning visade att förskolorna inte hade något tydligt utarbetat sätt för att hjälpa barn till alkoholmissbrukare. Vissa förskolor hade mer erfarenhet än andra och hade på så vis lite mer riktlinjer för hur de ville arbeta med de här barnen. När det gällde kontakten med socialförvaltningen rådde det även här olika meningar om hur mycket kontakt förskolorna hade haft, men en sak enade alla pedagoger och det var att man ville ha mer kontinuerlig kontakt med socialförvaltningen.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '