I spänningen mellan dröm och realism
: en studie om värdering av karriär

 • Benedikte Nilsson
 • Nina Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur 18–19-åringar värderar karriär. Detta görs utifrån de tre begreppen; autenticitet, balans och utmaning och det mångriktade karriärbegreppet. För att kartlägga och förstå värderingen av karriär används en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod. Urvalsgruppen är gymnasieelever i södra Sverige. Studien bidrar till karriärforskning i svensk kontext och bland unga som är på väg in på arbetsmarknaden, vilket inte i stor utsträckning har undersökts tidigare. Begreppen autenticitet, balans och utmaning i KCM var relevanta för urvalsgruppen, där autenticitet värderas högst. Studien presenterar nya infallsvinklar som nyanserar 18-19-åringars värdering av karriär i förhållande till KCM. Studien visar att 18–19-åringars definition av karriär är i linje det mångriktade karriärbegreppet.

  Tilldelningsdatum2016-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Ericsson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Citera det här

  '