I tigerns rike
: en landskapsvetenskaplig studie om två underarters populationsförändring och ekologiska värde för landskapet

 • Hanna Ångman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet är en litteraturstudie och är ett försök att ta reda på två underarter av tigers (Panthera tigris) populationsförändring och anledningen till detta på en tidsskala från 1970 till 2010. De valda underarterna för uppsatsen är sumatratigern och amurtigern. I samband med undersökningen av de två underarternas populationsförändring har fokus lagts på Sumatra och Amurområdet för att kunna få en överblick över de områden där tigrarna återfinns och med den överblicken lättare öppna för att diskutera hållbara bevarandemöjligheter i framtiden.

  Uppsatsen har i huvudsak diskuterats med stöd av tidigare studier, statistikuppgifter och rapporter i ämnet och därefter har det insamlade materialet analyserats och genomarbetats för att försöka nå fram till nya insikter inom tiger- och landskapsforskningen. Jämförande studier med den svenska vargen används som en utgångspunkt för vad som kan ske om tigern fortsätter att minska eller helt försvinner från sina områden.

  Trots brister i det statistiska underlaget finns tecken på att fragmenteringen och befolkningstillväxten är viktiga faktorer för sumatratigerns nedgång. Amurtigern visade sig vara mer tålig för både fragmentering och den ökande befolkning i Amurområdet tvärtemot vad tidigare forskning visat, men då båda tigrarnas utbredningsområde har analyserats på liknande sätt trots stora skillnader i förhållande, miljö och storlek så kan detta spela en stor roll i mina resultat jämte tidigare forsknings resultat. Klart är dock att människors allmänna attityd mot rovdjur i deras närområde, så kallade human-wildlife conflicts, komplicerar bevarandefrågan för tigern då skador orsakade av rovdjuren inte ses på med blida ögon och kan vara dyrt att kompensera för.

  Tilldelningsdatum2016-aug.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJohan Elmberg (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)
  • Ekologi (10611)

  Nyckelord

  • landskapsvetenskap
  • rovdjursekologi
  • skogsavverkning
  • fragmentering

  Citera det här

  '