”Ibland vill jag ha någon som står och skriker mig i örat och ibland vill jag att det ska vara knäpptyst”
: en intervjustudie om hur flickor med ADHD upplever skolan och undervisningen i Idrott och hälsa.

 • Sara Nilsson
 • Sofie Herdmo

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Dagens lärare kommer med största sannolikhet stöta på elever med olika svårigheter, bland

  annat ADHD. Förståelse och en ökad kompetens är viktigt för att inkludera och anpassa

  undervisningen för alla. Forskning kring flickor med ADHD är enligt Nadeau, Littman och

  Quinn (1999) bristfällig och pojkar får mer uppmärksamhet än flickor.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flickor med ADHD har upplevt skolsituationen

  och undervisningen i Idrott och hälsa i grundskolan, samt hur de mådde i skolan. För att

  besvara syftet intervjuades fyra flickor med ADHD i åldrarna 14- 20. Resultatdelen delades

  in i kategorier efter vår problemformulering, där flickornas uttalande sammanfattades i

  underrubriker. Dessa rubriker är diagnos, upplevt stöd i skolan, välbefinnande och

  kamraternas betydelse samt undervisningen i Idrott och hälsa.

  Det resultat som framkommit i uppsatsen är att merparten av flickorna upplever skolan som

  jobbig och meningslös, fast på olika sätt. Flera av flickorna i undersökningen upplever sig

  själv som speciella, annorlunda och att de inte är som alla andra. I vår undersökning så finner

  vi att flickorna inte hade några motoriska svårigheter vad de själva kunde utmärka under

  undervisningen i Idrott och hälsa. Att vara fysiskt aktiv underlättade deras

  koncentrationssvårigheter, då de fick möjlighet att komma bort från de teoretiska ämnena

  som krävde stort fokus och stillasittande.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHanna Sepp (Handledare), Ann-Marie Andersson (Handledare) & Jerry Rosenqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • adhd
  • flickor
  • idrott och hälsa
  • skola
  • välbefinnande

  Citera det här

  '