Identity and conspicuous consumption in Japan and Hong Kong
: an exploratory study of what influences young adults’ identity in relation to conspicuous consumption

 • Kenny Trang
 • Eden Haile Selassie

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2020-juli-06
  OriginalspråkEngelska
  HandledareIndira Kjellstrand (Handledare), Heléne Tjärnemo (Examinator) & Felix Terman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Citera det här

  '