Idrott och särbegåvning
: Fem lärares syn på särbegåvade elevers möjlighet till utveckling inom kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet.

 • Joanna Svensson
 • Kristine Haugland-Karlstad

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Skolan är ett forum där varje elev har olika förutsättningar, förmågor och erfarenheter. Alla elever har rätt att utvecklas inom samtliga ämnen, vilket föranleder att läraren bör anpassa undervisningen utifrån flera perspektiv och många olika individers behov. Idrott och hälsa A är en kurs inom vilken det finns en stor bredd där en rad olika moment skall få ta plats. I en klass kan det förekomma stor variation mellan elevers förutsättningar, där alla har olika förmågor och där somliga elever har särskild fallenhet för vissa moment. Vilka rättigheter har elever med särskild fallenhet inom moment som till exempel basket, simning och friidrott? Ger kursen Idrott och hälsa A möjligheter för dem att utveckla och fördjupa kunskaper, färdigheter och förmågor inom den specifika idrotten? Undersökningens syfte var att genom intervjuer studera vilka erfarenheter fem lärare som undervisade i kursen Idrott och hälsa A på gymnasiet har då det kommer till att arbeta med elever som är särbegåvade inom en specifik idrott. Samt vilka möjligheter respektive svårigheter de såg med att arbeta utvecklande med dessa elever. Genom kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare i Idrott och hälsa har dessa respondenter fått dela med sig av sina erfarenheter och tankar inom studiens område. Resultatet visade att lärarna inte anser sig vara skyldiga att utveckla de särbegåvade eleverna inom deras specifika idrotter. Däremot kunde respondenterna se att det finns mycket inom ämnet som de särbegåvade eleverna kan ta med sig till sitt idrottsutövande, framförallt teoretiskt där moment som kost, stress, sömn med mera finns med som en viktig del i ämnet.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMariann Persson (Handledare) & Eva Svederberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • idrott
  • hälsa
  • begåvning
  • särbegåvning
  • elever
  • lärare
  • utveckling
  • idrottsgrenar
  • gymnasiet

  Citera det här

  '