"Idrotten har alltid varit en stor del av mitt liv"
: en intervjustudie med fotbollsspelande flickor 14-20 år.

 • Lisa Abrahamsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den organiserade idrotten engagerar många barn och ungdomar. Dock finns tendenser bland ungdomar att de med stigande ålder slutar vara aktiva inom föreningslivet. Ett flertal studier har gjorts för att undersöka orsakerna till avhoppsproblematiken inom den organiserade idrotten. Denna studie utgick däremot från ett hälsofrämjande perspektiv. Syftet med denna studie var att undersöka vilka olika skäl flickor i åldrarna 14-20 angav för fortsatt idrottsutövande. Kvalitativ metod användes och tio semistrukturerade intervjuer gjordes med flickor från två fotbollsföreningar i södra Sverige. Resultatet av studien visade att flickornas upplevelser och erfarenheter kunde inordnas under sex kategorier: Glädje, Hälsa och välbefinnande, Social miljö, Socialisation/ habitus, Kompetens och Motiverande klimat. Slutsatsen i studien visade att idrottsrörelsen i Sverige kan ses som en arena som når ut till ett stort antal barn och ungdomar. Idrotten upplevdes ha stor betydelse för de intervjuade flickorna. Det är därför viktigt att kunskap och resurser finns för att utforma idrotten efter utövarnas behov.

  Tilldelningsdatum2013-juni-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Sollerhed (Handledare), Bengt Selghed (Handledare), Göran Ejlertsson (Examinator) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • flickor
  • habitus
  • hälsofrämjande perspektiv
  • kasam
  • organiserad idrott
  • ungdomsidrott

  Citera det här

  '