Idrottsundervisningens frånvaroproblematik - orsaker och verkan

 • Tobias Månsson
 • Johan Jense

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med denna studie har varit att öka vår egen kunskap om elever som sällan eller aldrig deltar i idrottsundervisningen på gymnasiet. Ingångsvinkel vi har valt till arbetet är att se om kön, fritidsaktiviteter och yttre faktorer som utseende har inverkan på närvaron vid idrottstimmarna i skolan. Genom detta skapa oss bättre förutsättningar i vår framtida yrkesroll att påverka dessa elever till att bli mer aktiva i undervisningen.

  Genom arbetet har även det funnits en tanke att öka kunskapen om hur elever ser på idrottsämnet. Vad som är roligt och hur de upplever olika moment. För att genom detta få en större förståelse för framförallt de elever som inte deltar, men även de som gör det.

  I litteraturgenomgången har vi försökt lyfta fram idrottens roll och historia i skolan. Hur vi uppfattar vår kropp och vad det innebär att ha en god eller dålig självuppfattning läggs fram. Även vilken betydelse fysisk aktivitet har för den allmänna hälsan.

  Undersökningen har genomförts på en gymnasieskola, vilken befinner sig i en medelstor tätort. Formen som vi har valt för att genomföra undersökningen på består av både enkät och intervju. Enkäten innefattar totalt 70 elever och intervjun består av två idrottslärare, varav en manlig och en kvinnlig.

  Vårt resultat har visat att av alla elever som deltagit i undersökning på skolan är det cirka 70 % av de som deltar i undervisningen som även bedriver någon form av motion på sin fritid. Det är 25 % av eleverna som uppger att de väljer att inte delta i undervisningen pga. yttre faktorer, klädsel, utseende eller kompisar. Av dessa elever var det 80 % som utövade någon form av aktivitet på sin fritid.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '