IFRS/IAS – bättre redovisningsrekommendationer? Ur finansanalytikernas synvinkel

 • Ann Berner
 • Therese Henningsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Titel: IFRS / IAS –bättre redovisningsrekommendationer?

  Ur finansanalytikernas synvinkel.

  Ämne: Företagsekonomi

  Författare: Ann Berner, Therése Henningsson

  Handledare: Fredrik Ljungdahl

  Problemformulering: Anser finansanalytikerna att det är lättare att bedöma ett företag nu jämfört med tidigare redovisningsrekommendationer?

  Syfte: Syftet med denna studie är att utforska om finansanalytikerna anser att de finansiella rapporterna, för börsnoterade företag, har blivit mer användbara efter övergången till IFRS/IAS regelverk.

  Metod: Arbetet utgår från IASB:s kvalitativa egenskaper och finansanalytikers åsikter om införandet av

  IFRS/IAS regelverk, nu två år senare via e-postenkäter. Dessa enkäter undersöks statistiskt för att kunna presentera kvalitet.

  Nyckelord: IFRS/IAS, Finansanalytiker, Jämförbarhet, Tillförlitlighet samt Trueblood-rapporten.

  Resultat: På grund av den låga svarsfrekvensen är det ej

  möjligt att generalisera och varken bekräfta eller

  förkasta våra hypoteser.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '