Impact of Auditing in Government Agencies
: The Case of Gambia

  • Lamin Saidy
  • Alieu Jobe

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareGiuseppe Grossi (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'