Impact of Employer Branding on Employee Commitment and Satisfaction
: Moderated by Generation X and Y

 • Michelle Kaiser
 • Albulena Regjepaj

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Tilldelningsdatum2019-jul-05
  OriginalspråkEngelska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • MSc in Business Administration specialising in International Business and Marketing

  Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '