Implementering av Lean genom TAK och SMED

 • Sebastian Rickardsson
 • Måns Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Enics AB är ett av många företag som producerar kretskort i Sverige och runt om i världen. Detta kräver att de kan producera med ett så högt utnyttjande som är möjligt för att vara konkurrenskraftiga mot andra tillverkare av kretskort. Ytmonteringslinan är den mest kapitalintensiva investeringen hos Enics och är därför den process som kräver mest utnyttjande.

  När examensarbetet började hade Enics inget korrekt mått på den totala utrustningseffektiviteten (TAK) och de nådde sällan upp till sitt mål på utnyttjandegraden. De största förlusterna var tidsförluster i form av långa ställtider. För att öka utnyttjandegraden började de försöka tänka Lean runt om ytmonteringslinan även om Lean inte är något fastställt koncept på Enics. Med denna bakgrund togs ett syfte fram för examensarbetet. Syftet var att få ett korrekt uppmätt värde på den totala utrustningseffektiviteten samt att genom en metod för ställtidsreducering kallad SMED, sänka ställtiderna och därmed öka utnyttjandegraden.

  Enics ville även att arbetet skulle ge dem en bas till framtida arbete med SMED och Lean Production. Genom olika mätningar med hjälp av tidsur, intervjuer och spagettidiagram kunde olika analyser göras såsom värdeflödesanalys, Ishikawadiagram och analys av observationer under, innan och efter ställ. Analyserna resulterade i ett antal förbättringsförslag där vissa av dem implementerades, vissa hamnade under utvärdering och vissa hamnade som framtida förbättringar.

  Resultatet av examensarbetet gav positiva reaktioner från anställda på Enics. Enics har tagit till sig ett flertal av förslagen som tagits fram under detta arbete och användningen av förslagen ses som ett fortsatt arbete med Lean Production, SMED och TAK. Inom TAK har Enics genom detta examensarbete fått ett värde uträknat på sin totala utrustningseffektivitet. Inom Lean Production har Enics fått en tavla där gjorda förbättringar kan redovisas och förslag till förbättringar noteras. Inom SMED har examensarbetet resulterat i bl.a. en ställflagga som indikerar att intern ställtid har börjat, vilket har resulterat till att operatörer uppmärksammar ställ lättare och arbetar mer som ett lag.

  Tilldelningsdatum2009-dec.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGöran Olandersson (Handledare) & Michael Heldemark (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Lean Production

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Teknik (2)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • lean production
  • smed
  • tak
  • ställtidsreducering
  • utnyttjandegrad
  • implementering

  Citera det här

  '