Implementing and Comparing Reinforcement Learning Algorithms in Embedded and Traditional Computing Environments for Autonomous Systems

  • Adis Veletanlic
  • Dzenis Madzovic

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareDawit Mengistu (Handledare) & Niklas Gador (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'