Implicita och explicita attityder om politiker
: sociala och traditionella mediers påverkan

 • Jenny Vinterfrost
 • Aino Järveläinen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidigare forskning har visat att implicita och explicita attityder formas och förändras oberoende av varandra, samt att allt fler politiker använder sig av sociala medier för att nå ut till sina väljare. Denna studie syftade till att undersöka hur deltagarnas implicita och explicita attityder, gentemot två fiktiva politiker, påverkas av traditionella och sociala medier. I studien användes en experimentell mellangruppsdesign där deltagarna slumpmässigt fördelades till olika betingelser. Dessa bestod av positiva och negativa nyhetsitems från dels traditionella dels sociala medier. I undersökningen, som genomfördes på internet, deltog 126 personer. För att mäta deltagarnas attitydförändringar användes dels ett Implicit Association Test (IAT), dels ett explicit frågeformulär. Traditionella media påverkade explicita attityder signifikant.

  Tilldelningsdatum2012-mars-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGeorg Stenberg (Handledare), Montathar Faraon (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • explicita attityder
  • implicita attityder
  • traditionella medier
  • sociala medier
  • implicit association test (iat)
  • politisk kommunikation

  Citera det här

  '