Improve Improper Load Distribution with Backpack

  • Qinqing Chen
  • Xiao Su

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-okt.-22
OriginalspråkEngelska
HandledareMengistu Dawit (Handledare) & Fredrik Frisk (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Högskoleingenjörsprogrammet datateknik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'