Individanpassad undervisning - en studie om hur lärare på högstadiet uppfattar individanpassad undervisning

 • Lina Jakobsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Individanpassad undervisning innebär enligt läroplanen för obligatoriska skolan Lpo94 att läraren ser till varje individs behov. Uppsatsen syftar till att ge bättre kunskap om hur individanpassad undervisning fungerar i grundskolans senare år. Jag vill undersöka om lärarna kan använda och tillämpa sig av individanpassad undervisning som Lpo94 strävar efter. För att få fram denna uppfattning har observationer gjorts hos fyra lärare som också intervjuats. Slutsatserna från intervjuerna har diskuterats och analyserats med hjälp av litteratur och Lpo94. Resultatet visar att lärarna tycker att individanpassad undervisning ger det bästa lärandet, men att olika faktorer påverkar hur detta lyckas. Resultatet visar också att individanpassning ibland uppfattas som en form av stödundervisning.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '