"Individen i Centrum" - en studie av försäkrades upplevelser av försäkrades upplevelser av avstämningsmötet i en arbetslivsinriktad rehabilitering

 • Jessica Lindström
 • Anette Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Utvecklingen av sjukskrivningarna i arbetslivet är att de har ökat i både antal och längd vilket har frambringat att sjukskrivningarna har blivit en viktig fråga på den politiska dagordningen i Sverige. Studiens syfte var att fånga de försäkrades upplevelser av avstämningsmöte i strävan efter att undersöka om det är ett bra och stimulerade redskap för den försäkrades återgång i arbetet. Avstämningsmötet tros fylla en viktig funktion i rehabiliteringsprocessen och med anledning av detta har Försäkringskassan funnit det vara av vikt att göra en satsning på detta. Metoden för att fånga dessa upplevelser var intervjuer som genomförts på försäkrade i Blekinge län. Studien visar att avstämningsmötet för rehabiliteringsprocessen framåt men att det finns brister i detta redskap, vilka hindra flödet i processen. Till stora delar kan detta relateras till att den försäkrade och dennes situation inte sätts i centrum. Studien visar på att det finns lösningar på dessa brister men det krävs ökade insatser och resurser.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '