Individuella programmet - för vem och till vad? En kvalitativ studie utifrån sex elevers beskrivningar

 • Lisbeth Igglund
 • Bo Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår studie är en kvalitativ intervjustudie om hur elever på det individuella programmet (IV) ser på sitt studieval efter grundskolan. Vi vill veta vad som påverkat dem att välja IV och vilket som är deras huvudsakliga mål med utbildningen.

  Genom sex intervjuer med elever som studerar på IV i två olika kommuner har vi forskat inom området. Vi har funnit att anledningen till att elever studerar på IV är varierande. Samtliga har haft inlärningsproblem och tidigare fått specialresurser i grundskolan. Mobbing anses också ha haft negativ betydelse för deras tidigare prestationer. Att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan är det vanligaste svaret på vilket som är målet med studierna. Andra mål är att få mycket praktik för att öka motivationen och då också förbättra studieresultatet eller att bli klar med sin grundskolekompetens för att eventuellt senare ta upp studierna igen. Merparten av eleverna ger praktiken på IV en stor betydelse i sin strävan att komma vidare.

  Samtliga elever är positivt överraskade av utbildningen på IV. Den är individanpassad, sker i lugn miljö och är strukturerad. Samtliga intervjuade rekommenderar elever som inte är studiemotiverade eller saknar betyg i kärnämnena att gå på IV. Lärarna upplevs som engagerade och kunniga.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '