Införande av affärssystem - ett förändringsarbete

 • Per-Arne Olsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I samband med införandet av ett totalintegrerat administrativt affärssystem, i en större processindustri, så har vardagen för många av företagets medarbetare påverkats på ett genomgripande sätt. Första linjens chefer, arbetsledarna, på en av underhållsavdelningarna har intervjuats om deras upplevelse av hur arbetsuppgifterna har förändrats, hur organisationen har utvecklats och den upplevda affärsnyttan med införandet av affärssystemet.

  Den undersökta avdelningen fokuserar på kostnader och kostnadsuppföljning. Affärssystemet har skapat nya möjligheter för kostnadsuppföljning i det dagliga underhållsarbetet.

  På företaget bedrivs ett verksamhetsutvecklingsarbete som handlar om operatörsunderhåll. Underhållsavdelningarna för över enklare och rutinmässiga arbetsuppgifter till produktionsavdelningarna. Första linjens chefer på den undersökta avdelningen uttrycker en känsla av det inte räcker för att kompensera det merarbete som de upplever att affärssystemet har inneburit för dem i vardagen.

  Första linjens chefer upplever att det finns en affärsnytta för såväl företaget som för den egna avdelningen. Det kommer dock att ta ett antal år innan affärsnyttan blir synlig på hela företaget.

  Tilldelningsdatum2009-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '