Infinitesimalkalkyl - gymnasieelevers förståelse av derivata

 • Mihaela Jonasson
 • Ulrika Selinder

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förstår dagens gymnasielever innebörden av derivata och ser de kopplingen till sin vardag?

  Författarnas egna erfarenheter från egna studier och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen samt internationell forskning, visar att gymnasieelever har svårt att se kopplingen mellan begreppet derivata och sin vardag. Syftet med uppsatsen är att undersöka om dagens elever har den relationella förståelse som styrdokumenten kräver, samt att undersöka vilka svårigheterna är och möjliga orsaker till detta. Undersökningen har varit av kvalitativ art. Enkäter har blivit utdelade och analyserade. Resultatet av elevenkäten visar på brister i förståelse och att eleverna saknar delar av grundkunskaperna som krävs för förståelse av begreppet derivata. Analysen visar att eleverna som anses kunna matematik oftast enbart har instrumentell förståelse till ämnet och ingen relationell förståelse, vilket innebär att elevernas kopplingar mellan den teoretiska matematiken och verkligheten de lever i nästan är obefintlig.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '