Information inför hjärtoperation
: hur upplever patienten situationen?

 • Louise Del Treppo
 • Carl-Johan Stendahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hjärtoperationer förekommer över hela världen. Förutom den genetiska faktorn så ökar antalet insjuknanden delvis på grund av välfärdssamhället. Studier har visat att personer med hjärtsjukdom upplever ökad oro vid vardagliga aktiviteter. På grund av oron är informationen som ges till patienter mycket viktig. Syfte: Belysa patienters upplevelser av information inför planerad hjärtoperation. Metod: Allmän litteraturstudie, 10 artiklar användes. Resultat: Under analysen framkom fyra kategorier; emotionell påverkan, behov av information, mottaglighet och hanterbarhet samt delaktighet. Studier visade att information minskade oron och ökade tillfredsställelsen. Patienter som hade fått rutinmässig information efterfrågade ytterligare. Andra studier visade att informationsnivån inte hade någon effekt på oron inför operation och det fanns studier som visade att information ökade oron. När informationen gavs spelade stor roll för hur patienterna upplevde den preoperativa tiden. Patienter uttryckte även en önskan om att få ytterligare information för att kunna uppleva delaktighet i sin vård. Diskussion: Tre kategorier arbetades fram; positiv påverkan, informationskrav och negativ påverkan. Informationen var viktig och ledde till en bättre utgång. Patienternas krav på information har ändrats genom åren och är större nu. För lite information ledde till känslor som oro, rädsla och ovisshet. Slutsats: Information påverkar patienters upplevelser inför operation, både positivt och negativt.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisbeth Blom (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • information
  • hjärtoperation
  • upplevelser
  • preoperativ

  Citera det här

  '