Inga duvungar av uggleägg
: En studie om den socioekonomiska segregationen i samhällskunskapsundervisnigen på gymnasiet

 • Fredrik Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka hur lärares uppfattningar om elevers socioekonomiska bakgrunder inverkar på studierna och undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet, samt mot bakgrund av detta avhandla mer allmänna frågor och problem om skolan som institution för jämlikhet och likvärdighet.

  Utifrån detta syfte har tre gymnasielärare i samhällskunskap på gymnasiet intervjuats. Dessa intervjuer har sedan genomgått en ideologikritisk analys utifrån den teoretiska utgångspunkten, som utgörs av den dialektiska materialismen. Resultatet av analysen visar att lärarna tillsammans med utbildningssystemet i stort styrs av en dominerande utbildningsmässig diskurs, som tilltalar de elever med studietradition från hemmet i större utsträckning än de utan. Således sker det en utbildningsmässig segregation inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet beträffande elevers socioekonomiska bakgrund

  Tilldelningsdatum2013-maj-13
  OriginalspråkSvenska

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • dialektisk materialism
  • ideologikritik
  • gymnasium
  • samhällskunskap
  • segregation
  • socioekonomisk bakgrund

  Citera det här

  '