”Inga hinder, bara möjligheter”
: Lärares uppfattningar om utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena

 • Eva Bergman
 • Sophie Strand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien är kvalitativ och syftar till att undersöka lärares uppfattning och erfarenhet av fenomenet utomhusundervisning i de naturorienterande ämnena. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer för att ta del av fyra lågstadielärares uppfattning och erfarenheter av att arbeta utomhus i de naturorienterande ämnena. Den teoretiska ansatsen är fenomenografisk och är studiens analysmetod. Resultatet i studien visar att lärarnas syfte med utomhusundervisning inte bara gäller konkretisering av de teoretiska kunskaperna, utan att de även har ett hälsofrämjande syfte. Lärarna i studien ser vissa hinder med utomhusundervisning, däremot väger möjligheterna för lärandet tyngre vilket gör att de inte väljer att avstå från att använda det som undervisningsmetod. Studien visar även att lärarna uppfattade att elevers inlärning gynnas vid upplevelsebaserat lärande, vilket lärarna i studien ofta använde som metod vid utomhusundervisningen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTanya Uhnger Wünsche (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • utomhuspedagogik
 • naturorienterande ämnen
 • grundskolan
 • fenomenografi
 • kvalitativmetod
 • utomhusundervisning
 • upplevelsebaserat lärande

Citera det här

'