Inlärningsstilar i förskolan och förskoleklassen – En kvalitativ undersökning om pedagogers medvetenhet om barns inlärningsstilar

 • Marie Jonasson
 • Ann-Louise Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att belysa vilken medvetenhet pedagoger i förskolan/förskoleklassen har om barns olika inlärningsstilar och om pedagogerna anpassar sin verksamhet utifrån varje barns inlärningsstil. Litteraturgenomgången lyfter upp tre olika teorier om inlärningsstilar. Litteraturen behandlar även betydelsen av att kunna identifiera och att använda sig av ett barns inlärningsstil, pedagogens roll, förskolans syn på barn samt kritik mot inlärningsstilar. En kvalitativ undersökning, i form av intervjuer, har genomförts med sju olika pedagoger verksamma i förskola och förskoleklass. Resultatet visar att pedagogerna inte har någon större medvetenhet om inlärningsstilar hos barn, och att de inte anpassar sin verksamhet utifrån varje barns inlärningsstil. Däremot kan man se att pedagogernas intentioner är att skapa goda förutsättningar för inlärning hos varje enskild individ genom att skapa stimulerande miljöer, skapa lustfyllda situationer, motivera barnen och utgå från barnens egna idéer.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '