Inlästa läromedel i undervisningen
: lärares förhållningssätt och val kring inläsningstjänster

  • Emma Andersson
  • Julia Karlsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lärare kritiskt förhåller sig till inlästa läromedel samt vilka medvetna val kring inlästa läromedel lärare gör.

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer för att samla in data som vi sedan med hjälp av tidigare forskning har analyserat ur ett sociokulturellt perspektiv.

Genom analys av de 12 intervjuer vi har genomfört i två kommuner i Skåne har vi kommit fram till att; lärare uppfattar forskning kring inlästa läromedel som bristande, de förlitar sig på att annan personal har tagit fram en fungerande tjänst för eleverna. De anser att inlästa läromedel har en positiv inverkan på elevernas inlärning oavsett om de har någon form av svårighet eller ej. Vi har sett att de anser sig göra medvetna val vad gäller inläsningstjänster i undervisningen.

Tilldelningsdatum2019-juni-11
OriginalspråkSvenska
Handledareola Svensson (Handledare) & Helena Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • ikt
  • digitala verktyg
  • inlästa läromedel
  • kritiskt förhållningssätt

Citera det här

'