Insatser för att rädda liv
: En kvalitativ intervjustudie om projektet Sluta skjut i Malmö

 • Jeanette Rosenblom Petersson
 • Ayda Khabbazi Zowj

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under 2017 var det i genomsnitt en person i månaden som blev ihjälskjuten i Malmö. Myndigheter i Sverige konstaterade att grövre våldet kopplat till kriminella grupperingar ökade allt mer och åtgärder implementeras. Malmös strategi var då att implementera en metod från USA som kallades GVI (Group Violence Intervention). Syftet var att minska det grova våldet genom en samverkan mellan polis, kommun och civilsamhället. Metoden användes till en början som ett tidsbegränsat projekt men då effekten visade goda resultat har man beslutat om att förlänga den. Vi vill till följd av detta undersöka hur de yrkesverksamma inom projektet, Sluta skjut, uppfattat och tänkt om projektet och dess effekter. Undersökningen är kvalitativ och utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom projektet. Intervjupersonerna arbetar inom polisen, frivården samt för Malmö Kommun. Resultatet tolkades och analyserades utifrån tidigare teori och tidigare forskning och resultatet visade att samtliga överlag var positivt ställda till projektet och dess effekter trots att effekterna av projektet kunde uppfattas på olika sätt. Slutligen drar vi slutsatsen att projektets framgång till största delen har berott på samverkan mellan de olika aktörerna. Strategin är dels proaktiv då den försöker motverka fortsatt kriminalitet genom informativ kontakt med de kriminella innan de begår fler brott, dels reaktiv eftersom de grövre sanktionerna infördes först när de kriminella grupperingarna blivit de mest våldsamma.

  Tilldelningsdatum2021-juni-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSophia Yakhlef (Handledare) & Joakim Thelander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • group violence intervention
  • sluta skjut
  • samverkan
  • brottsprevention
  • intervjuer

  Citera det här

  '