Insjuknande och vårdförlopp vid hjärtinfarkt
: ett genusperspektiv

 • Sanna Bäck Reimerthi
 • Sandra Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige. Trots att lika många kvinnor som män insjuknar förekommer stora skillnader vid insjuknande och behandling. Syfte: Att ur ett genusperspektiv beskriva likheter och skillnader i samband med insjuknande och vårdförlopp hos personer som drabbats av en hjärtinfarkt. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Utifrån en litteratursökning valdes 12 artiklar, som svarade mot syftet. Artiklarna granskades enligt Röda Korsets Granskningsmall. Resultat: Flertalet artiklar påvisade att det fanns skillnader i symptom för män och kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt och att män sökte vård tidigare än kvinnor. Tre studier visade dock inga skillnader i symptom. Vår studie visar att män och kvinnor inte får samma bemötande eller behandling. Diskussion: Skillnad i symtom, okunskap hos både patient och sjukvårdspersonal om sjukdomsbilden samt synen på manligt och kvinnligt beteende var faktorer som bidrog till skillnader vid vård av hjärtinfarkt. Sjukvården i allmänhet och sjuksköterskan i synnerhet behöver bli medveten om och hur genus påverkar omvårdnaden. Alla patienter är unika och ska behandlas utifrån sina behov och villkor. Slutsats: Forskning behövs för att omvårdnad och behandling vid hjärtinfarkt ska kunna ske evidensbaserat till alla oavsett kön.

  Tilldelningsdatum2012-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Wierup (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • hjärtinfarkt
  • genus
  • insjukna
  • symptom
  • bemötande
  • behandling

  Citera det här

  '