Inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar i Malmö stad

 • Valmire Haxha
 • Lien Phan

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar samt se om det fanns några skillnader mellan tankar om fortsatta tandvårdsbesök, kunskaper om karies, DMFT/DSa, etnicitet och kön. Studien ägde rum på nio Folktandvårdskliniker i Malmö stad där ett frågeformulär lämnades till en grupp 19-åringar. Komplettering av vissa kliniska variabler ur ordinarie journalanteckningar gjordes också. Totalt deltog 81 personer i studien. Resultaten visade att många av ungdomarna tycker det är viktigt att uppsöka tandvården regelbundet. Man såg även att ungdomarna hade relativt goda kunskaper om karies samt en positiv syn till att teckna frisktandvård. Statistiskt signifikanta skillnader framkom gällande inställningar till fortsatta tandvårdsbesök och föräldrarnas etnicitet. Det är viktigt att ungdomarna kommer regelbundet till tandvården istället för att endast söka tandvård vid besvär. Det är även viktigt att information samt motivation ges om vad det finns för alternativ efter den organiserade barn- och ungdomstandvården.

  The aim of the study was to find out what attitude towards future dental care 19-year-olds have and to see if there were any differences between thoughts on continuing dental visits, knowledge about caries, DMFT/DSa, ethnicity and gender. The study took place at nine Public Dental Clinics in the city of Malmö. A questionnaire was handed out to 19-year-olds and certain clinical variables were collected from the regular journal notes. Totally 81 individuals participated. The results showed that many of the participants think that it is important to seek dental care on a regular basis. The youth had relatively good knowledge about caries and had a positive attitude towards subscription dental care. There were significant differences when it came to attitude towards future dental care visits and the parents’ ethnicity. It is important that young adults have regular dental visits instead of seeking dental care only when problems occur. It is also important that information and motivation is given about what options there are for future dental care after the governmental funded dental care period expires.

  Tilldelningsdatum2007-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '