Inställningen till fusk - en studie om inställningen till fusk bland elever i årskurs 8

 • Johnny Larsson
 • Oskar Håkansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar åttondeklassares inställning till fusk. Den behandlar även skillnaden i inställning till fusk mellan pojkar och flickor. I vår teoridel definierar vi fusk och redogör för en del av fuskets historia. Vidare tar vi upp etik och moral i vår teoridel och anknyter det i vår slutdiskussion om inställningen till fusk. Vi har använt oss av en enkät där eleverna kunnat garanteras anonymitet. Enkäten besvarades av alla i årskurs åtta i en kommun i södra Sverige. Resultaten visar att eleverna har en öppen syn till att använda sig av fusk samt att det finns en liten skillnad mellan pojkar och flickor i synen på fusk. Undersökningen visar också att flickor är mer benägna att fuska när det gäller att hjälpa kompisar. Vi anser att det till stor del är lärarens uppgift att förebygga fusket genom att minska alternativen till fusk.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '